W podróży

 • bagaż
 • koszty leczenia
 • NNW
 • OC w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie NNW „od drzwi do drzwi” – obejmuje także podróż do granicy Polski i od granicy do miejsca zamieszkania,
 • Suma ubezpieczenia kosztów leczenia do 500.000 zł
 • NW – nieredukcyjna suma ubezpieczenia
 • Ubezpieczonym może być również cudzoziemiec podróżujących prywatnie lub służbowo poza granice Polski
 • Zakres terytorialny – cały świat bez wyłączeń
 • Koszty ratownictwa i poszukiwania 12.500 EURO ponad sumę ubezpieczenia wskazaną, na koszty leczenia,
 • W związku z uprawianiem nurkowania pokrywamy koszty skorzystania z komory dekompresyjnej ( w uzasadnionych medycznie przypadkach),
 • Brak franszyzy redukcyjnej,
 • Brak limitu wieku Ubezpieczonego,
 • W ramach ubezpieczenia bagażu również sprzęt sportowy i elektroniczny,
 • W ramach ubezpieczenia bagażu koszty poniesione na zakup niezbędnych przedmiotów codziennego użytku w wyniku opóźnienia bagażu o minimum 4 godziny – limit 50% su bagażu,
 • Możliwość wykupienia rozszerzenia o choroby przewlekłe,
 • Możliwość wykupienia klauzuli aktów terroru i niespodziewanej wojny (klauzula to koszt 5 zł od osoby),

Możliwość wyboru wariantu rodzinnego (nawet dla 8 osób)

Masz pytania? Jesteśmy dla Ciebie!

Zadzwoń: 607 680 841