KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

PJ Kredyty Ubezpieczenia, ul. Rycerska 13, 72-010 Police, tel.: 607680841, mail: pawel@pj-finanse.pl jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

PJ Kredyty Ubezpieczenia – nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies i logach serwera.

PJ Kredyty Ubezpieczenia przetwarza dane osobowe, w celu umożliwienia przedstawienia oferty i tylko w zakresie jakim zostanie podane i do celów statystycznych.

Firma PJ Kredyty Ubezpieczenia nie udostępnia danych osobowych podmiotom „trzecim”. Wyjątkiem jest żądanie udostępnienia danych osobowych przez organy i instytucje do tego uprawnione, lub kiedy jest to niezbędne firmie zapewniającej hosting.

Firma PJ Kredyty Ubezpieczenia przechowuje dane osobowe Klientów jedynie przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane te zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności i jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź gdy pojawiła się nowa podstawa.

Pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Firmę PJ Kredyty Ubezpieczenia należy kierować na adres mailowy: pawel@pj-finanse.pl