Dla Twojego domu

Ubezpieczenie mieszkania i domu zapewnia zabezpieczenie przed różnymi zdarzeniami m.in:

 • Pożar
 • Deszcz nawalny
 • Kradzież z włamaniem
 • Upadek drzew i budowli
 • Zalanie
 • Eksplozje
 • Powódź
 • Silny wiatr

I wielu innych.

Do zawarcia umowy ubezpieczenia konieczna jest:

– wartość rynkowa budynku. Nie warto zaniżać tej kwoty ponieważ ubezpieczyciel może wykazać niedoubezpieczenie i przez to zmniejszyć kwotę odszkodowania.

– informacja dotycząca wartości ruchomego mienia;

– dokładny adres banku jeżeli dany obiekt posiada CESJĘ na rzecz tego banku.

 • Ruchomości domowe (m.in.: sprzęt AGD i RTV, meble, biżuteria),
 • Elementy stałe
 • OC w życiu prywatnym (pokrywa m.in.: szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem nieruchomości, przez posiadane zwierzęta i dzieci, szkody na skutek amatorskiego uprawiania sportów np. jazdy na rolkach czy rowerze),
 • Ubezpieczenie piwnicy,
 • Zakwaterowanie zastępcze w razie szkody,
 • Pomoc finansowa w 24h,
 • Ryzyko przepięcia,
 • Ochrona przed ryzykami nazwanymi(m.in.: pożar, zalanie, huragan, uderzenie pioruna)

W razie szkody w ofercie PJ Ubezpieczenia znajdziecie oferty zapewniające:

 • 30-dniowe zakwaterowanie zastępcze,
 • pomoc finansową w 24 h,
 • pokrycie kosztów akcji ratowniczej,
 • pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny szkody,

Wypłata odszkodowania równa pełnej wartości utraconych ruchomości, bez względu na ich wiek i stopień zużycia.

Masz pytania? Jesteśmy dla Ciebie!

Zadzwoń: 607 680 841

Słownik pojęć:

Dom mieszkalny – Budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub samodzielny budynek, wraz z jego elementami stałymi i elementami zewnętrznymi, łącznie z wbudowanym garażem, przeznaczony wyłącznie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych albo w którym maksymalnie do 50% powierzchni użytkowej jest przeznaczone na prowadzenie działalności biurowej przez Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym

Ruchomości domowe – Rzeczy ruchome, takie jak: meble, sprzęt AGD, odzież i inne przedmioty wspólnego i osobistego użytku, rowery, narzędzia, sprzęt turystyczny, sprzęt fotograficzny, komputerowy, palmtopy, konsole do gier, tablety, odtwarzacze multimedialne, materiały opałowe, rośliny doniczkowe i zwierzęta domowe; użyczone lub wypożyczone np. przez zakład pracy, wypożyczalnie.

Elementy stałe – Zamontowane lub wbudowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) elementy wyposażenia  domu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego, piwnicy np. sprzęt AGD wbudowany, meble wbudowane, armatura sanitarna, przegrody i ścianki działowe, drzwi wraz z futrynami i zamkami, podłogi i podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami, jak również instalacje i urządzenia techniczne.

Garaż – Budynek przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych. Za garaż uważa się również samodzielną, wyodrębnioną przegrodami budowlanymi część budynku wielorodzinnego przeznaczoną do parkowania pojazdów mechanicznych (miejsce parkingowe).