W biznesie

PJ Ubezpieczenia oferuje rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb firm. U nas ubezpieczysz:

 • OC działalności
 • mienie firmy
 • ubezpieczenie NNW
 • grupowe ubezpieczenie pracowników
 • grupowe ubezpieczenia zdrowotne

Każde tego typu ubezpieczenie musi być dopasowane do specyfiki branży, w której działa przedsiębiorca. W Polsce jest wiele zawodów lub rodzajów działalności gospodarczej, które zgodnie z obowiązującym prawem muszą posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Ubezpieczenie OC muszą posiadać:

 • zakłady opieki zdrowotnej
 • zarządcy nieruchomości
 • rzeczoznawcy majątkowi
 • biura turystyczne
 • brokerzy
 • architekci
 • inżynierowie budownictwa
 • adwokaci
 • radcowie prawni
 • notariusze
 • doradcy podatkowi
 • detektywi
 • organizatorzy imprez masowych
 • komornicy sądowi
 • rzecznicy patentowi

Dokładne zasady obowiązkowego OC zawodowego, regulują przepisy prawa – odpowiednie ustawy i rozporządzenia mające zastosowanie do poszczególnych zawodów i rodzajów działalności gospodarczej.

Niezależnie w innych branżach należy zakupić ubezpieczenie po to by być zabezpieczonym na wszelkie nieprzewidziane zdarzenia m.in. jak uszkodzenie mienia które powierzono do naprawy, kradzież przedmiotów ubezpieczenia:

 • mienia
 • maszyn i urządzeń
 • majątku osób trzecich

Masz pytania? Jesteśmy dla Ciebie!

Zadzwoń: 607 680 841